Publicerad 13 december 2021

Hyresvärdsupphandling – en vägledning

Denna vägledning syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter en hyresvärdsupphandling.

Kommuner och regioner som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Ett sätt att förhyra verksamhetslokaler är genom en hyresvärdsupphandling. I en hyresvärdsupphandling upphandlas hyreskontrakt, byggentreprenadkontrakt och närliggande tjänster, exempelvis projekteringstjänster, gemensamt dvs. paketeras tillsammans i en upphandling.

Arbetet med skriften är finansierat av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet.

Läs rapporten