Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Skollokalernas betydelse för lärande

  Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön.

  Utgivningsdag:2018-04-20

 • Klimatkonsekvenser av olika energilösningar

  Med den här skriften vill vi ge en introduktion i arbetssätt för att beräkna klimatkonsekvensen av ett investeringsbeslut som medför ökad eller minskad energianvändning eller energiproduktion.

  Utgivningsdag:2017-11-08

 • Guide för geoenergi

  Geoenergi, som klassas som förnybar energi, är en samling välutvecklade teknikslag som står för närmare en fjärdedel av energianvändningen för värme och kyla till byggnader i Sverige. Det finns många goda exempel, varav några presenteras i denna skr...

  Utgivningsdag:2017-10-05

 • Metod för bättre innemiljö

  Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god.

  Utgivningsdag:2017-08-22

 • EU-stöd för kommunala fastigheter

  Att söka bidrag och stöd i EU kan vid en första anblick verka komplicerat och tidskrävande. Så kan det också vara men vinsten du gör på att söka kan vara så mycket större.

  Utgivningsdag:2017-07-04

 • God samhällsbyggnad – med kommunal samordning

  De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut inför byggstart. Väl samordnade processer och beslut kan både skapa mervärden i den byg...

  Utgivningsdag:2017-06-07

 • Tidig dialog ökar bostadsbyggandet

  Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, till exempel genom att ta fram en gemensam lägesbild.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2017-05-16

 • Framgångsfaktorer i nyckeltalsnätverk

  Att kunna jämföra sig med liknande organisationer kan vara ett mycket bra verktyg för att effektivisera sin verksamhet och mäta förändring. Detta är dock inte alltid så lätt som man kan tro. Organisationerna kan till exempel vara så olika att det är...

  Utgivningsdag:2017-04-10

 • LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning

  Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att förbättra befintliga byggnader och i helt nya hus. Dessa investeringar får konsekvenser under lång tid framöver.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2017-03-17

 • BIM – digitalisering av byggnadsinformation

  En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. Därför är det viktigt att börja använda sig av BIM.

  Utgivningsdag:2017-02-20