Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om ekonomi

Funktionella och bra lokaler är en viktig förutsättning för att den offentliga sektorn ska kunna tillhandahålla samhällsnyttig service. Men lokaler kräver mycket kapital, både när de ska byggas och under tiden de används.