Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Skolgården

  Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand.

  Utgivningsdag:2015-05-20

 • Klimatrisker och krisberedskap

  Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för krisberedskapen.

  Utgivningsdag:2015-04-22

 • Komponentredovisning

  Övergången till komponentredovisning i förvaltningar innebär en stor förändring för kommuner och landsting. Vid en första anblick verkar det mest vara fråga om redovisningsteknik men allt från budget till nyckeltal påverkas. Därför är det viktigt at...

  Utgivningsdag:2015-02-23

 • Fastighetsinvesteringar i landstingen

  Inte sedan 1960- och 70-talen har det investerats så mycket i lokaler för vård som nu. Det vi bygger idag kommer att utgöra framtidens vårdmiljöer. Det är därför av stort intresse att undersöka investeringarna närmare. Hur stora har investeringarna ...

  Utgivningsdag:2015-02-12

 • Fastighetsutvecklingsplanen – planering för morgondagens sjukhusområde

  Under kommande treårsperiod ska landstingen investera närmare 56 miljarder kronor i sina fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdet under överskådlig framtid.

  Utgivningsdag:2015-01-20

 • Aktivitetsbaserade arbetsplatser

  Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. För de organisationer som vi kommit i kontakt med i det här utvecklingsprojektet har övergången ti...

  Utgivningsdag:2015-01-20

 • Aktivitetsbaserade arbetsplatser

  Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. För de organisationer som vi kommit i kontakt med i det här utvecklingsprojektet har övergången ti...

  Utgivningsdag:2015-01-20

 • Nulägesanalys – energianvändning i fastighetsbestånd

  De flesta kommuner har tagit fram strategier för sitt energieffektiviseringsarbete. Analyser av de framtagna strategierna visar på en stor spridning både i hur långt kommunerna kommit i sitt arbete med energieffektivisering och hur ambitiösa mål de ...

  Utgivningsdag:2015-01-19

 • Utveckla fastighetsorganisationen – om bolag och entreprenad

  Organisation och styrning av fastighetverksamheten i kommunerna ser olika ut. Dock är många frågor desamma exempelvis om fastighetsdriften ska utföras i egen regi eller genom entreprenad, eller valet mellan förvaltningsorganisation eller bolag.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2014-12-08

 • Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv

  Tillvaron för kommunala skolor har på senare år förändrats i och med det fria skolvalet.

  Utgivningsdag:2014-11-26