Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om administrativa lokaler

Det är viktigt att lokalerna bidrar till en bra arbetsmiljö och stödjer ett effektivt arbete. Administrativa lokaler kan vara såväl renodlade kontorsytor som administrativa arbetsplatser integrerade i verksamheterna.