Publicerad 1 juni 2021

Certifiering

Alla Nationella Kvalitetsregister är certifierade enligt fyra olika nivåer: 1, 2, 3 och K (kandidat). 1 är den högsta nivån. Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra registren och tydligt visa deras möjligheter till vidareutveckling. Certifieringen ger också en signal om höga ambitioner med de Nationella Kvalitetsregistren.

Certifieringsnivå

För att uppfylla till exempel certifieringsnivå 2, krävs att även kraven för nivå 3 och K är uppfyllda. För nivå 1 krävs att samtliga certifieringsnivåers krav är uppfyllda.

Ändrad nivå

Ett register kan ansöka om ändrad nivå och bör alltid sträva efter att uppnå fler kriterier för att så småningom uppnå nivå 1.

Lyckas man inte uppfylla kriterierna på den nivå man har, kan Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister besluta om att ändra nivå även nedåt, från till exempel 2 till 3.

Uppföljning av nivå

Registrens certifieringsnivå följs upp och omprövas varje år i samband med processen för medelstilldelning och beslutas av Ledningsfunktionen. I ansökan ska beskrivning göras av hur väl registret uppfyller certifieringskriterierna.

Del 2: Organisation och roller

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.