Publicerad: 29 november 2019

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SKR:s arbete med funktionshinderfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. SKR ska skapa bra förutsättningar för kommunerna i sitt arbete med funktionshinderfrågor.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner.

För att tydliggöra SKR:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet

Ramavtal för upphandling av gruppbostadsplatser

Många kommuner har svårigheter att tillgodose antalet gruppbostadsplatser som behövs. SKR Kommentus har tagit fram ramavtal och stödmaterial för upphandling för att underlätta arbetet.

SKR Kommentus ramavtal och stödmaterial för upphandling av gruppbostadsplats

Nätverk för kvalitet och utveckling inom funktionshinder

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från regionerna i landet.

Kontaktpersoner nätverk inom funktionshinder 2019 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Funktionsnedsättning och arbete

Kommuner och regioner har behov av anställa många nya medarbetare. Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs. 

Funktionsnedsättning och arbete

Projekt "Fler vägar in - breddad rekrytering"

Projektet "Fler vägar in – breddad rekrytering" fokuserar på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben.

Projekt Fler vägar in - breddad rekrytering

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

För att ta lärdom om vad breddad rekrytering kan innebära i praktiken, valde SKR att ta in ny kompetens. Här delar vi våra erfarenheter som stöd och inspiration för dig som vill anställa personer med funktionsnedsättning.

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

Webbsändningar om äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Webbsändningar med det senaste inom SKR:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Tidigare sändningar Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!