Publicerad: 18 maj 2020

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SKR:s arbete med funktionshinderfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. SKR ska skapa bra förutsättningar för kommunerna i sitt arbete med funktionshinderfrågor.

Information med anledning av covid-19

SKR har samlat information för kommuner med anledning av covid-19, bland annat frågor och svar inom funktionshinderområdet och om arbetsgivares ansvar. SKR har även öppnat ett digitalt forum där chefer och utvecklingsledare inom äldre- och funktionshinderomsorg kan ställa frågor till SKR och dela tips med varandra.

Frågor och svar om funktionshinderomsorg med anledning av covid-19

Digitala forum inom social omsorg med anledning av covid-19

SKR:s positionspapper, funktionshinder och delaktighet

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner.

För att tydliggöra SKR:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet

Ramavtal för upphandling av gruppbostadsplatser

Många kommuner har svårigheter att tillgodose antalet gruppbostadsplatser som behövs. SKL Kommentus har tagit fram ramavtal och stödmaterial för upphandling för att underlätta arbetet.

SKL Kommentus ramavtal och stödmaterial för upphandling av gruppbostadsplats

Nätverk för kvalitet och utveckling inom funktionshinder

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från regionerna i landet.

För 2020 har nätverket prioriterat följande områden:

 • Brukarinflytande och delaktighet
 • Psykisk ohälsa och samsjuklighet
 • Digitalisering
 • Arbetsliv, ekonomisk trygghet
 • Kompetensförsörjning och rekrytering
 • Åldrande
 • Jämlik vård och omsorg
 • Barnkonventionen som blivit lag

Varje län bestämmer själva vilka områden som de avser att arbeta med under året.

Kontaktpersoner nätverk inom funktionshinder 2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Funktionsnedsättning och arbete

Kommuner och regioner har behov av anställa många nya medarbetare. Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs. 

Funktionsnedsättning och arbete

Projekt "Fler vägar in - breddad rekrytering"

Projektet "Fler vägar in – breddad rekrytering" fokuserar på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben.

Projekt Fler vägar in - breddad rekrytering

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

För att ta lärdom om vad breddad rekrytering kan innebära i praktiken, valde SKR att ta in ny kompetens. Här delar vi våra erfarenheter som stöd och inspiration för dig som vill anställa personer med funktionsnedsättning.

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

Webbsändningar om äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Under 2020 kommer vi att göra ett uppehåll med webbsändningarna.

Tidigare sändningar Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulrika Lifvakt
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!