Publicerad 11 mars 2021

Positionspapper

För att tydliggöra SKR:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram. Positionspapperet redovisar utgångspunkter, vägledande principer, frågor som är gemensamma för flera sektorer och frågor inom sektorer.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet (PDF) Pdf, 206 kB.

Sammanfattning positionspapper funktionshinder och delaktighet november 2017 (PDF) Pdf, 91 kB.

SKR vill lyfta fram hur kommuner och regioner kan bidra till att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

Dokumentet antogs av SKR:s styrelse i november 2017. Det ska utgöra en vägledning för SKR:s arbete och göra SKR till en tydligare aktör i det funktionshinderspolitiska samtalet.

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset