Publicerad 16 maj 2024

Funktionsnedsättning och arbete

Kommuner och regioner har behov av anställa många nya medarbetare. Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs.

Genom att se över och organisera arbetsuppgifter och yrkesroller på ett annat sätt skapas möjligheter för fler att kunna utföra dem, och genom breddad rekrytering kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta.

Anställa personer med funktionsnedsättning

Projektet "Fler vägar in – breddad rekrytering" fokuserade på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt, som påverkar arbetsförmågan, i välfärdsjobben.

I projektet togs det fram olika stöd, bland annat ett beräkningsverktyg för att synliggöra de kommunalekonomiska konsekvenserna av insatser inom projektet, en guide till inkluderande arbetsplats och Lärande exempel från de medverkande kommunerna.

Anställa personer med funktionsnedsättning till välfärden

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

För att ta lärdom om vad breddad rekrytering kan innebära i praktiken, valde SKR att ta in ny kompetens. Här delar vi våra erfarenheter som stöd och inspiration för dig som vill anställa personer med funktionsnedsättning.

Erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättning

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.