Publicerad 6 mars 2024

SSBTEK, digital tjänst för ekonomiskt bistånd

SSBTEK är en digital tjänst som ger en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Här finns en beskrivning av tjänsten, information om hur kommuner ansluter sig samt om myndigheternas information i SSBTEK.

SSBTEK är en förkortning av sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer. Informationen används till prövning av ansökan.

SSBTEK bygger på samverkan mellan statliga myndigheter och organisationer och SKR. SKR samordnar förvaltning och utveckling av tjänsten tillsammans med övriga parter.

Så här ansluter kommunen till SSBTEK

Försäkringskassan sköter den tekniska driften, ger support och ansluter nya kommuner.

Support och anslutning till SSBTEK, Försäkringskassan

Det här är SSBTEK

Videon handlar om hur den webbaserade tjänsten SSBTEK fungerar samt beskriver fördelarna med att använda den. Filmen är 1 minut.

Fördelarna med att använda SSBTEK

 • Enklare – det är enklare att hämta information genom SSBTEK, än att begära in uppgifterna manuellt via telefon eller fax.
 • Snabbare – du kan snabbare handlägga ett ärende, eftersom du får svar direkt i SSBTEK.
 • Sparar tid – användning av tjänsten sparar tid både för handläggaren på socialtjänsten, och hos uppgiftslämnande myndigheter. Det ger mer tid till personlig rådgivning för klienterna.
 • Säkrare – tjänsten skyddar klienternas integritet bättre än manuell hantering. Det beror på att SSBTEK är ett slutet it-system, med spårbarhet av vem som sökt uppgifter.

Introduktionsutbildning SSBTEK

SKR har tillsammans med Junglemap tagit fram en kostnadsfri e-learning som genomförs digitalt. Utbildningen består av 10 lektioner och riktar sig till handläggare som använder SSBTEK i sitt arbete:

Introduktionsutbildning SSBTEK

Myndigheternas information i SSBTEK

SKR har samlat frågor och svar om Migrationsverkets respektive Skatteverkets information i SSBTEK. Dessa ska underlätta för dig att använda myndigheternas uppgifter när du handlägger ekonomiskt bistånd. Förklaringar av förkortningar och akronymer som förekommer i Transportstyrelsens information finns också här.

Frågor och svar om Migrationsverkets information i SSBTEK

Frågor och svar om Skatteverkets information i SSBTEK

Förkortningar som förekommer i Transportstyrelsens information i SSBTEK

Myndigheter som lämnar information i dag

 • Transportstyrelsen
 • Sveriges a-kassor
 • Arbetsförmedlingen
 • CSN
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Skatteverket
 • Migrationsverket.

Informationsansvarig

 • Cecilia Fredriksson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.