Publicerad: 2 december 2019

Folkhälsa

SKR stödjer kommunernas och regionernas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer.

Illustration för puffbild

SKR prioriterar arbetet för att minska hälsoskillnaderna, se inriktningsmålen för 2016-2019.

Illustration på puffbild

Stöd för att följa upp, analysera och arbeta med resultat från öppna jämförelser 2019.

SKR tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!