Publicerad: 3 mars 2021

Folkhälsa

SKR stödjer kommunernas och regionernas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer.

Illustration för puffbild

Frågor och svar att utgå från i ditt strategiska folkhälsoarbete.

Illustration på puffbild

Stöd för att följa upp, analysera och arbeta med resultat inom folkhälsostatistik.

Aktuellt

Kurser och konferenser

SKR tycker

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!