Publicerad: 7 oktober 2019

Internetbaserat stöd och behandling

Idag kan alla vårdgivare erbjuda internetbaserat stöd och behandling till invånaren, enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

Sedan 2016 är samtliga regioner anslutna till den nationella tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden på Inera. Tjänsten kan erbjudas av alla vårdgivare i regionens regi samt privata vårdgivare som regionen har avtal med. I tjänsten kan vårdgivaren på ett säkert sätt ge stöd, behandlingar och utbildningar till invånare via internet, enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

Patienten kan få behandling på sina villkor, där de befinner sig och när de behöver. Behandlingar som kan ges över nätet är exempelvis mot ångest, depression, smärta och tinnitus. Stöd och stödprogram kan till exempel vara Min vårdplan cancer, neuropsykiatrisk bedömning, sjukskrivning och rehabilitering, träning samt matdagbok.

Nationellt arbete 2019

Införandet av behandlings- och stödprogram har fortsatt i regionerna, parallellt med att tjänsten vidareutvecklats, bland annat inom utveckling och införande av digitala vårdplaner för Min vårdplan cancer.

Den nationella kompetensgruppen har granskat behandlingsprogram för depression och för ångestsyndrom. Granskning pågår även av andra behandlingsprogram.

Fakta

Stöd och behandling är en nationell invånartjänst som har utvecklats och förvaltas av 1177 Vårdguiden på Inera. Utvecklingen har finansierats via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!