Publicerad: 6 november 2020

Specificering av vissa statsbidrag

Generella statsbidrag betalas ut till kommuner och regioner via utjämningssystemet. De ingår i SKR:s modell Skatter & bidrag och därmed i filen Prognosunderlag. Merparten av de riktade statsbidragen måste sökas hos olika myndigheter och ingår inte i modell och filen Prognosunderlag.

Filer med specificering av generella och riktade statsbidrag

Filerna öppnas i nytt fönster.

Filer för kommuner

Specificering av generella statsbidrag

Generella statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag:
Specificering av generella statsbidrag för kommuner åren 2020–2023 (Excel 2010)2020-09-21

Specificering av riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag som ej ingår i filen Prognosunderlag:
Specificering av riktade statsbidrag för kommuner åren 2020–2023 (Excel 2010)2020-10-30

Filer för regioner

Specificering av generella statsbidrag

Generella statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag:Specificering av generella statsbidrag för regioner åren 2020–2023 (Excel 2010)2020-09-21

Specificering av riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag som ej ingår i filen Prognosunderlag:Specificering av riktade statsbidrag för regioner åren 2020–2023 (Excel 2010)2020-10-30

Hur söka de riktade statsbidragen?

En samling länkar till ansvariga myndigheter för olika verksamhetsområden där man kan söka olika riktade statsbidrag.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Filen Prognosunderlag

I filerna ovan specificerar SKR vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag för kommuner respektive regioner. Filen Prognosunderlag publiceras var gång SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos. Filen innehåller beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Observera att:

  • Filen Prognosunderlag är inte heltäckande utan har med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år.
  • När det gäller riktade bidrag finns endast vissa statsbidrag med.
  • Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i filen Prognosunderlag för kommuner respektive region.

Skatteunderlagsprognos

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!