Publicerad: 20 december 2019

Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning

SKR arbetar på flera sätt för att stärka människorättsperspektivet i styrning och ledning. Syftet är att skapa genomslag och långsiktighet för de internationella åtaganden som Sverige gjort.

Stärka människorättsperspektivet

Det blir viktigt att inte bara tillgodose och skydda rättigheterna utan även att säkerställa på vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är då både ett mål och men också ett medel vid utveckling av offentlig verksamhet.

Integrering av MR i styrning och ledning

SKR har drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner och regioner med syftet att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning på lokal och regional nivå. Ta del av erfarenheter och exempel i en skrift.

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning, webbutiken

Några viktiga framgångsfaktorer

Låt rättigheterna utgöra grunden för verksamheten och använd rättighetsprinciperna som vägledning.

  • Skapa delaktighet och involvera fler
  • Nyttja potentialen i att sätta individen  istället för organisationen i centrum
  • Underlätta med hjälp av struktur och  människorättsspråk
  • Våga ta steget mot ett perspektivskifte
  • Skapa möjligheter för ansvarutkrävande
  • Följ upp och analysera med ”rättighetsglasögon”

Göra jämlikt är att göra skillnad

En vägledning som beskriver hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Vägledning för jämlik ledning och styrning, webbutik

Joined up governance for fundamental rights

EU-myndigheten Fundamental Rights Agency (FRA) har tagit fram ett webbaserat verktyg om hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå samt hur man kan samverka med andra samhällsnivåer. Det innehåller exempel på erfarenheter från hela Europa.

Handledning: Att göra rättigheter till verklighet, svenska (PDF, nytt fönster)

Webbverktyget: Joining up fundamental rights (engelska)

Kort information om verktyget, engelska (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!