Publicerad 11 mars 2021

MR i styrning och ledning

SKR arbetar på flera sätt för att stärka människorättsperspektivet i styrning och ledning. Syftet är att skapa genomslag och långsiktighet för de internationella åtaganden som Sverige gjort.

Stärka människorättsperspektivet

Det blir viktigt att inte bara tillgodose och skydda rättigheterna utan även att säkerställa på vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är då både ett mål och men också ett medel vid utveckling av offentlig verksamhet.

Integrering av MR i styrning och ledning

SKR har drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner och regioner med syftet att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning på lokal och regional nivå. Ta del av erfarenheter och exempel i en skrift.

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning, webbutiken

Joined up governance for fundamental rights

EU-myndigheten Fundamental Rights Agency (FRA) har tagit fram ett webbaserat verktyg om hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå samt hur man kan samverka med andra samhällsnivåer. Det innehåller exempel på erfarenheter från hela Europa.

Webbverktyget: Joining up fundamental rights (engelska)

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset