Publicerad: 1 september 2020

Avtalsrörelse

Bekämpningen av coronaviruset medför att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. SKR och Sobona är överens med samtliga motparter om att skjuta upp avtalsrörelsen till i höst och förlänga befintliga avtal till den 31 oktober.

Vår gemensamma kraft under de närmaste månaderna läggs på att säkerställa en trygg arbetsmiljö för medarbetarna och en god vård och omsorg för patienter och brukare.

Huvudöverenskommelse

De fyra huvudöverenskommelser som ska förhandlas om är med Kommunal, OFR Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet), OFR:s förbundsområde Läkare samt AkademikerAlliansen, som består av 16 Saco-anslutna förbund.

Avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen är ett så kallat tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Fakta om löner

Allmänna bestämmelser

Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn. Utöver ovan nämnda fackförbund inkluderar det även Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår.

Allmänna bestämmelser, AB

Aktuellt

SKR:s arbetsgivarblogg

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!