Publicerad: 18 december 2020

Avtalsrörelse

SKR och Sobona har överlämnat mål och inriktning till Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd inför avtalsrörelsen 2021.

Det nuvarande avtalet med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd löper ut den 31 mars 2021. Avtalsförhandlingarna rör omkring 200 000 medarbetare.

Kompetensförsörjning i fokus i avtal 21

Avtalsrörelsen 2020

Under 2020 har Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona förhandlat fram tre nya fyraåriga avtal med sina fackliga motparter.

Kommunal

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under pandemin och en satsning på yrkesutbildade.

Fyraårigt avtal med Kommunal

Fakta om avtalet med Kommunal

Läkarförbundet

SKR, Sobona och Sveriges läkarförbund är överens om ett nytt fyraårigt avtal. Avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer från 2021 tillsammans med en löneöversyn från 1 april 2020.

Nytt fyraårigt avtal med Läkarförbundet

OFR Allmän Kommunal Verksamhet

SKR och Sobona är överens med OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) om ett nytt avtal på fyra år. Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och med 1 april 2020.

Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet

Huvudöverenskommelse

Avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen är ett så kallat tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Allmänna bestämmelser

Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn. Utöver ovan nämnda fackförbund inkluderar det även Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår.

Allmänna bestämmelser, AB

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!