Publicerad: 29 november 2019

Avtalsrörelse

Under våren 2020 kommer SKR och Sobona att förhandla fyra nya huvudöverenskommelser för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag.

De fyra huvudöverenskommelser som ska förhandlas om är med Kommunal, OFR Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet), OFR:s förbundsområde Läkare samt AkademikerAlliansen, som består av 17 Saco-anslutna förbund.

Avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen är ett så kallat tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning. Avtalet förhandlas därmed om under fredsplikt. Det innebär vidare att kollektivavtalsgrund för löneöversyn 2020 finns i form av gällande löpande avtal till skillnad från övriga avtal som är uppe för omförhandling under avtalsåret 2020.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Fakta om löner

Allmänna bestämmelser

Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn. Utöver ovan nämnda fackförbund inkluderar det även Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår.

Avslutade förhandlingar under 2019

Under våren 2019 förhandlade SKL och Sobona fram två nya kollektivavtal för vårdpersonal och räddningstjänst i beredskap.

Avtalet med Vårdförbundet

SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, undertecknade den 16 maj 2019 ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården, bland annat sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Avtalsperioden är tre år, från 1 april 2019 till 31 mars 2022.

Fakta om avtalet med Vårdförbundet

Avtalet med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision

SKL och Sobona undertecknade den 30 april ett nytt treårigt avtal med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision för omkring 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän. Avtalet gäller från 1 maj 2019 till den 30 april 2022.

Fakta om avtalet för räddningstjänst i beredskap

Aktuellt

SKL:s arbetsgivarblogg

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot