Publicerad: 22 januari 2020

Avtalsrörelse

Under våren 2020 kommer SKR och Sobona att förhandla fyra nya huvudöverenskommelser för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag.

De fyra huvudöverenskommelser som ska förhandlas om är med Kommunal, OFR Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet), OFR:s förbundsområde Läkare samt AkademikerAlliansen, som består av 16 Saco-anslutna förbund.

Avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen är ett så kallat tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Fakta om löner

Allmänna bestämmelser

Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn. Utöver ovan nämnda fackförbund inkluderar det även Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår.

Aktuellt

SKL:s arbetsgivarblogg

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!