Publicerad 10 april 2024

Konfliktanvisningar

Varsel om stridsåtgärder från Svenska Kommunalarbetareförbundet. SKR och Sobona har tagit fram konfliktanvisningar för kommuner och regioner.

Idag måndag den 8/4 kl.13:15 mottog SKR och Sobona ett varsel från Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om konfliktåtgärder. Varslet avser ett flertal arbetsgivare anslutna till SKR respektive Sobona och som tillämpar HÖK med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Konfliktanvisningar för kommuner och regioner

Konfliktanvisningarna innehåller en redogörelse för de bestämmelser i lagar och kollektivavtal som gäller vid en arbetskonflikt samt allmänna anvisningar för de åtgärder arbetsgivare i kommuner och regioner kan behöva vidta. I anvisningarna används begreppet ”arbetsgivare” utan att ange vem som ska besluta eller företräda arbetsgivaren. Det är angeläget att det av delegationsordning klart framgår vem som har detta ansvar. Med arbetsgivarfunktion avses här den som ytterst har att företräda arbetsgivaren i kommunen eller regionen.

Reglerna om stridsåtgärder finns både i lag och kollektivavtal. Lagregler finns medbestämmandelagen (MBL) och i lagen om offentlig anställning (LOA). Kollektivavtalade regler finns i Kommunalt Huvudavtal (KHA 94) samt i Kommunalt Avtal om Förhandlingsordning m.m. (KAF 00). Anvisningarna gäller även i tillämpliga delar för Sobonas medlemmar.

Konfliktanvisningar SKR och Sobona 2019 (PDF) Pdf, 265 kB.

Informationsansvarig

  • Jeanette Hedberg
    Förhandlingschef

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.