Socialtjänstbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Även inom socialtjänsten måste civilförsvaret rustas upp

  Samhället måste stärka det civila försvaret. Denna omställning omfattar även de verksamheter som har hand om utsatta grupper – här behöver kommunerna växla upp, staten hjälpa till. Omvärldsläget, med

  (0) Kommentarer Trygghet och säkerhet Civilt försvar
 2. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  SKR stöttar socialtjänstens omställning

  Den nya socialtjänstlagen innebär en omställning till en mer hållbar socialtjänst. SKR:s nyligen lanserade stödmaterial för en mer jämställd socialtjänst är en del av omställningen. Jämställdhet är in

  (1) Kommentarer Jämställdhet Ny socialtjänstlag
 3. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Välkomna besked om institutionsvården

  Vården av barn och unga, på HVB och SiS-hem, är i stort behov av reformering – vilket SKR påtalat länge. Det är glädjande att regeringen nu tillsatt två utredningar som ska titta på just detta. I nove

  (4) Kommentarer Barn och unga HVB SiS Gängkriminalitet Social barn- och ungdomsvård
 4. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  En närvarande och kunskapsstyrd socialtjänst

  Socialtjänsten kommer inte lyckas bättre än samhället den verkar i. För bättre och mer jämlika livsvillkor för barn och unga krävs en ny socialtjänstlag, men det räcker inte. Ett av samhällets största

  (2) Kommentarer Barn och unga Kunskapsbaserad socialtjänst Ny socialtjänstlag
 5. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Upptäckta välfärdsbrott kan leda till utökad kontroll

  Att personer med koppling till organiserad brottslighet visat sig driva bland annat HVB kan leda till skärpt kontroll. Det är bra. Men risken finns att HVB-hem stängs med kort varsel. För ett par veck

  (0) Kommentarer Barn och unga Välfärdsbrottslighet HVB SiS Gängkriminalitet Organiserad brottslighet
 6. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Staten måste ta ett större ansvar för institutionsvården

  HVB säger nej och familjehemmen vågar inte, SiS-hemmen är fulla. Var ska de kriminella barnen placeras? En utredning om barn i samhällets vård har några svar. Den 6 november presenterade utredningen B

  (3) Kommentarer Barn och unga HVB IVO SiS Gängkriminalitet Social barn-och ungdomsvård
 7. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Tillsammans för att bryta nyrekryteringen till gängen

  I dag hade SKR tillsammans med regeringen en sändning som riktar sig till er som jobbar i socialtjänsten. Tillsammans bjöd vi in landets socialtjänster till samtal om hur vi kan skydda barn och unga f

  (1) Kommentarer Gängkriminalitet Social barn-och ungdomsvård
 8. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Socialtjänsten är ojämställd – hur ändrar vi på det?

  SKR har sammanställt forskning om (o)jämställdhet inom socialtjänsten. Forskningen visar att de könsnormer som präglar samhället i stort också återspeglar sig i socialtjänstens arbete. Den första höst

  (0) Kommentarer Jämställdhet Kunskapsbaserad socialtjänst Ny socialtjänstlag
 9. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Stärk HVB och minska gängens påverkan på barn och unga

  Gängvåldet kryper allt lägre ner i åldrarna. Det är ett enormt samhällsproblem som saknar quick-fix – men det finns saker vi kan göra för att försvåra för gängen att rekrytera barn och unga. Den senas

  (1) Kommentarer Barn och unga HVB Gängkriminalitet Social barn- och ungdomsvård SiS
 10. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Koranbränningarna visar vikten av en stark socialtjänst

  Många aktörer som var pådrivande i LVU-kampanjen är också inblandade i hoten mot Sverige på grund av koranbränningarna. Nu behövs en stark socialtjänst som har stöd av staten och SKR. Under sommaren h

  (2) Kommentarer Ny socialtjänstlag Desinformation

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen