Socialtjänsten är ojämställd – hur ändrar vi på det?

SKR har sammanställt forskning om (o)jämställdhet inom socialtjänsten. Forskningen visar att de könsnormer som präglar samhället i stort också återspeglar sig i socialtjänstens arbete.

Den första höstmånaden går mot sitt slut och för många är arbetet i full gång, både hos er inom socialtjänsten och på SKR. Jag ser fram emot den här hösten eftersom vi kommer börja skörda frukter från vårt pilotprojekt som handlar om att skapa jämställda socialtjänster, där individer bemöts och får insatser utifrån sina individuella förutsättningar och inte utifrån förutfattade föreställningar på grund av kön.

Att vi ska utgå ifrån individen låter självklart men en alldeles rykande färsk kunskapsöversikt från SKR, som presenteras under Socialchefsdagarna i Karlstad, visar att så inte är fallet. Våra ögon grumlas så lätt av föreställningar om kön och det sker ofta omedvetet. Därför är det så viktigt att jobba aktivt med jämställdhet i socialtjänsten.

Kunskapsöversikten, som tagits fram av forskarna Maria Andersson Vogel och Birgitta Persdotter, visar bland annat att socialtjänsten ställer högre förväntningar på mammor än pappor, att män erhåller aktiveringsinsatser i högre utsträckning än kvinnor och att kvinnor får frågor om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt än vad män får. Den visar också att socialtjänsten är bättre på att fånga upp allvarlig utsatthet hos flickor än hos pojkar och att flickor görs mer delaktiga i utredningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns reella skillnader i kvinnors och mäns levnadsvillkor men beslut som görs utifrån föreställningar om vad flickor och pojkar, kvinnor och män ”är” och ”gör” kan bidra till ojämställdhet och ojämlikhet.

En viktig slutsats i kunskapsöversikten är också att området är relativt obeforskat.

SKR:s pilotprojekt för en jämställd socialtjänst har pågått sedan 2021 och inom ramen för detta tar vi fram kunskap och stödmaterial för socialtjänst och RSS. Utgångspunkten är utredningen inför ny socialtjänstlag som föreslår att socialtjänsten inte ”bara” ska främja jämlika utan också jämställda levnadsvillkor.

Pilotarbetet inleddes med att inhämta synpunkter från närmare 700 verksamma inom socialtjänst och RSS runt om i landet och återkopplingen var unison. Socialtjänsten vill men saknar kunskap och vana att arbeta med jämställdhet praktiskt i det dagliga arbetet. Kunskap, stöd och metoder anpassade efter socialtjänstens verksamhet efterfrågades vilket vi på SKR tagit fasta på. Tillsammans gör vi jobbet!

Till socialtjänsters och RSS hjälp kommer därför SKR under våren 2024 lansera såväl metodstöd som en guide i det viktiga arbetet framåt. En referensgrupp bestående av verksamma inom socialtjänsten runt om i landet hjälper oss att säkerställa att material fyller de behov som finns.

Ta gärna del av kunskapsöversikten Ojämställdhet i socialtjänsten här och fundera över hur det ser ut hos er. Jag återkommer med mer information om stödmaterial så småningom.

Lycka till i ert viktiga arbete framåt!

Kunskapsöversikt Ojämställdhet i socialtjänsten

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen