Tillsammans för att bryta nyrekryteringen till gängen

I dag hade SKR tillsammans med regeringen en sändning som riktar sig till er som jobbar i socialtjänsten. Tillsammans bjöd vi in landets socialtjänster till samtal om hur vi kan skydda barn och unga från att bli offer och förövare i den gängkriminella miljön.

Vi befinner oss i en svår tid och i ett mycket allvarligt läge. Våldet, med skjutningar, mord och sprängningar, har utvecklats på ett sätt som är lika fasansfullt som det är oacceptabelt. Det är konflikter mellan gängkriminella, där barn begår och utsätts för fruktansvärda brott. Personer som inte alls är involverade i konflikterna drabbas. Medarbetare, kollegor, i kommunal verksamhet har mist livet i hänsynslösa dåd. Otryggheten drabbar alla. Det här måste få ett slut.

Vi är nog alla överens om att det som behövs är det breda, långsiktiga förebyggande arbetet för att förhindra nyrekrytering till de kriminella gängen. Samtidigt finns det ett här och nu. Några kommuner drabbas just nu oerhört hårt av händelseutvecklingen.

I dag hade vi – SKR och socialtjänstministern – en sändning som vände sig till Sveriges samlade socialtjänstmedarbetare. Vi ville möta er alla här och nu, ge er en bild av vad som pågår nationellt, men framför allt fånga upp era behov och de lösningar ni ser. Tack till alla er som kom med kloka inspel och frågor under sändningen – vi kommer att sammanställa alla era medskick och ta detta vidare till regeringen och här hos oss på SKR. Sändningen kommer också att textas och spridas i efterhand.

Se webbsändningen

Ni som arbetar inom socialtjänsten är en stor del av den trygghet vi behöver nu. Ni gör enorma och helt avgörande insatser för barn, unga och familjer – varje dag. Jag hoppas att ni känner hur viktigt ert jobb är!

Vi gör stor skillnad, det är därför jag går upp varje morgon och fortsätter, sa Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö Stad i dagens sändning.

Det är otroligt viktigt att vi håller huvudet kallt, och ägnar oss åt det som är socialtjänstens grunduppdraget saTomas Odin, socialdirektör i Uppsala kommun i sändningen.

Hela samhället måste, och ska, se till så att ni får rätt förutsättningar för er del av välfärdsuppdraget. Det är SKR:s uppdrag att stötta er i det arbetet.

Stärka samverkan

SKR samlar nu särskilt ett tiotal kommuner som är svårt drabbade av våldet just nu. Det handlar om socialtjänster i flera av de större städerna, och några särskilt drabbade förortskommuner. Det är så vi har gjort tidigare när händelser i omvärlden har satt socialtjänsten under press, till exempel under pandemin.

Genom att dela erfarenheter kan vi både söka och dela lösningar på de akuta behov som finns och identifiera de behov som SKR behöver lyfta i dialog med regeringen. Det kan handla om hur samverkan och informationsutbyte mellan relevanta aktörer behöver förbättras, om vad en lätt tillgänglig och förebyggande socialtjänst är och hur den ska förverkligas, om hur vi stärker stödet till de barn och familjer som har de största behoven.

Det arbetssättet kommer vi också att ha nytta av för att dela med oss av lärdomar till er andra kommuner, som inte är som mest drabbade i dag.

Akuta problem måste lösas

Men allt är inte bara erfarenhetsutbyte och dialog. Det är riktigt illa nu, på många håll. Vi har akuta behov och problem som vi måste kunna lösa, här och nu. I dag står 60 barn i kö till SIS, samtidigt som det saknas ändamålsenliga placeringsalternativ för de barn som annars skulle kunna lämna SIS. Socialtjänsterna trängs från flera håll utan att ha rådighet över lösningarna. Här måste staten växla upp mycket snabbt för att socialtjänsten ska kunna växla upp. Vi får signaler från våra medlemmar om hur polisen trycker på om vikten av att barn måste bort från sin närmiljö samtidigt som de trycker på för att de som har placerats inte ska återvända till hemmiljön. Det fungerar inte med dagens platsbrist.

Antalet personer som vill hoppa av från den gängkriminella miljön ökar och bedöms fortsatt öka. Anhöriga till kriminella, helt oskyldiga grannar eller medarbetare till personer som är anhöriga till kriminella, upplever stark oro och vissa vänder sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp med till exempel skyddat boende på annan ort. Både omfattningen av och komplexiteten i dessa ärenden är någonting nytt.

Socialtjänsten kan inte ensam hantera detta. Endast polisen kan göra riskbedömningar, samordna och ha överblick över var avhoppare placeras. SKR vill se en tydligare nationell samordning av detta. Det behövs ökad statlig finansiering och kunskapsstöd, och det behövs en reglering av de privata aktörernas verksamheter.

Tillsammans för barnen – och socialtjänsten

SKR:s ordförande Anders Henriksson lyfte i gårdagens sändning fram vikten av att hela samhällsstrukturen tar ansvar. Han beskrev hur vi måste ta ett samlat grepp för att stoppa inflödet av barn till de kriminella gängen, och lyfte fram att vi måste bekämpa barnfattigdomen. Han beskrev hur vi möter dessa barn på många håll redan tidigt – BVC, tandvården vid treårskontroller, elevhälsa, familjecentraler, BUP och inte minst i skolan – men också att det handlar om arbetsmarknadspolitik, stadsplanering och så vidare.

Jag vet att det är svårt, men jag är övertygad om att förutsättningarna på sikt kommer att bli bättre, både för socialtjänsten och för barnen.

Det krävs kraftfulla riktade insatser både för de barn och familjer som har de allra största behoven och för de som tidigt visar tecken på ogynnsam utveckling. För de barn som hamnat i kriminalitet och de barn som vi ser löper stor risk för att snart hamna där. Det finns bra och evidensbaserat stöd hos Socialstyrelsen. Omställningen mot en tidigt förebyggande, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst måste börja redan innan vi har en ny socialtjänstlag på plats.

Det här intensiva arbetet är tufft. De kräver tid, ork och resurser. Det måste prioriteras. De statliga tillskotten behöver stärkas. De förslag om omställningsstöd i miljardklassen till socialtjänsten som presenterades i budgetpropositionen är ett viktigt första steg. Ett viktigt medskick från oss på SKR till alla kommunledningar är att hålla ihop de här frågorna i hela kommunen men också med regionen och polisen. Det här är inget som ni som arbetar inom socialtjänsten ska bära eller lösa själva. Vi får inte, och vi har inte råd att misslyckas med de här barnen.

Nu kraftsamlar vi – regeringen, SKR, kommuner och regioner - för att tillsammans försöka lösa den situation vi befinner oss i, både här och nu och på lite längre sikt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR








  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen