Publicerad 10 juni 2024

Värmebölja, krisberedskap

Värmeböljor kan få allvarliga konsekvenser för både hälsa och samhällsfunktioner. Det är viktigt att vara väl förberedd för att kunna hantera de risker som höga temperaturer innebär.

Handbok i kommunal krisberedskap

MSB och SKR har arbetat tillsammans för att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan arbeta med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från flera olika myndigheter.

Handbok i kommunal krisberedskap

I handbokens kapitel 4, Värmeböljor och höga temperaturer, finns en övergripande bild av riskområdet och dess potentiella konsekvenser.

Värmeböljor och höga temperaturer, Handboken i kommunal krisberedskap, Riskkatolog 4 (PDF)

Övning värmebölja

På SKR:s plattform Trappan samlas konkreta tips och exempel på hur din kommun kan utveckla och förbättra det civila försvaret och krisberedskapen.

Trappan – att planera och genomföra kommunens civila försvar

Under rubriken Övning finns till exempel en övning inför värmebölja som har tagits fram i samverkan mellan flera kommuner, länsstyrelserna i Västmanlands och Västernorrlands län.
Övning värmebölja

Varningar vid höga temperaturer

SMHI har följande tröskelvärden för varning vid höga temperaturer.

Gul varningsnivå

Maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer under tre till fyra dagar i följd.

Orange varningsnivå

Maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer under fem dagar i följd. Alternativt maximal dygnstemperatur på 33 grader eller mer under tre dagar i följd.

Meddelande om höga temperaturer

Utöver gul och orange varning kan även ett meddelande om höga temperaturer utfärdas. Det sker vid en lägre nivå och riktar sig främst till riskgrupper.

Kommuner och regioner kan prenumerera på vädervarningar via tjänsten WIS som förvaltas av MSB. Alla prognoser och varningar finns också i SMHI:s app.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.