Publicerad 31 mars 2021

Handbok i kommunal krisberedskap

En handbok om hur en kommun kan arbeta med krisberedskap.

Handbok i kommunal krisberedskap, MSB

MSB och SKR arbetar tillsammans om att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

Handboken riktar sig både till den som samordnar kommunens arbete med krisberedskap och till medarbetare i kommunala verksamheter som ska arbeta med krisberedskap inom sitt område. Handboken är en del i det stöd som ingår i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. Den är digital och kapitlen publiceras vartefter de blir klara. Kommunala medarbetare deltar i arbetet som skribenter.

Tre nya kapitel våren 2021

Hittills är kapitlen om övergripande processer, dricksvatten och räddningstjänst klara. Nu publiceras ytterligare tre:

 • IT
 • Fysisk planering
 • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö

Fler leveranser under våren/sommaren 2021

Flera delar av handboken kommer att släppas löpande. Under våren 2021 kommer kapitel om:

 • energiförsörjning
 • skola/förskola
 • renhållning
 • elektroniska kommunikationer
 • trygghetspunkter
 • kultur, fritid och evenemang
 • dammhaveriberedskap

Arbete har även startats upp kring kommunala vägar, avlopp och fastighetsförsörjning.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset