Publicerad 31 mars 2021

Handbok i kommunal krisberedskap

En handbok om hur en kommun kan arbeta med krisberedskap.

Handbok i kommunal krisberedskap, MSB

MSB och SKR arbetar tillsammans om att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

Handboken riktar sig både till den som samordnar kommunens arbete med krisberedskap och till medarbetare i kommunala verksamheter som ska arbeta med krisberedskap inom sitt område. Handboken är en del i det stöd som ingår i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. Den är digital och kapitlen publiceras vartefter de blir klara. Kommunala medarbetare deltar i arbetet som skribenter.

Tre nya kapitel våren 2021

Hittills är kapitlen om övergripande processer, dricksvatten och räddningstjänst klara. Nu publiceras ytterligare tre:

  • IT
  • Fysisk planering
  • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö

Fler leveranser under våren/sommaren 2021

Flera delar av handboken kommer att släppas löpande. Under våren 2021 kommer kapitel om:

  • energiförsörjning
  • skola/förskola
  • renhållning
  • elektroniska kommunikationer
  • trygghetspunkter
  • kultur, fritid och evenemang
  • dammhaveriberedskap

Arbete har även startats upp kring kommunala vägar, avlopp och fastighetsförsörjning.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset