Publicerad 9 november 2021

Handbok i kommunal krisberedskap

En handbok om hur en kommun kan arbeta med krisberedskap.

Handbok i kommunal krisberedskap, MSB

MSB och SKR arbetar tillsammans om att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

Handboken riktar sig både till den som samordnar kommunens arbete med krisberedskap och till medarbetare i kommunala verksamheter som ska arbeta med krisberedskap inom sitt område. Handboken är en del i det stöd som ingår i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. Den är digital och kapitlen publiceras vartefter de blir klara. Kommunala medarbetare deltar i arbetet som skribenter.

Hittills är kapitlen om övergripande processer, dricksvatten, räddningstjänst, it, fysisk planering och skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö.

Fler leveranser under 2021

Flera delar av handboken kommer att släppas löpande. Under 2021 kommer kapitel om:

  • energiförsörjning
  • skola/förskola
  • renhållning
  • elektroniska kommunikationer
  • trygghetspunkter
  • kultur, fritid och evenemang
  • dammhaveriberedskap

Arbete har även startats upp kring kommunala vägar, avlopp och fastighetsförsörjning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset