Publicerad 19 augusti 2021

Värmebölja, stöd inom vård och omsorg

SKR har samlat råd och stödmaterial kring värme som framför allt riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd. Effekterna kan vara lindriga symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men även orsaka allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Riskgrupper är framför allt

  • äldre
  • kroniskt sjuka
  • personer med funktionsnedsättning
  • små barn
  • gravida
  • personer som tar viss medicin, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Stödmaterial

Folkhälsomyndighetens material

Folkhälsomyndighetens stöd innehåller bland annat:

Faktablad

Anpassade korta faktablad till specifika yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Planera inför värmeböljor chefer och arbetsledare, Folkhälsomyndigheten (PDF)

Faktablad läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal, Folkhälsomyndigheten (PDF)

Faktablad personal inom vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

Webbutbildning

En kort utbildning om hantering av värmebölja som kan användas för diskussioner på APT-möten. Vänder sig till vård- och omsorgspersonal.

Webbutbildning Värmebölja för vård- och omsorgspersonal, Folkhälsomyndigheten

Rapport från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tog 2015 fram en kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer. Den beskriver riskgrupper och ger råd och rekommendationer.Rapport Hälsoeffekter av höga temperaturer, Folkhälsomyndigheten (PDF)

Råd till vårdpersonal

En kort film till vårdpersonal om råd och åtgärder vid värmebölja.Råd vid värmeböljor, Folkhälsomyndigheten

Bildmaterial

För kommunikation med allmänheten har Folkhälsomyndigheten tagit fram bildmaterial och kan användas av kommuner och regioner.Bilder för råd vid värmebölja, Folkhälsomyndigheten

Krisberedskap socialtjänsten

På Socialstyrelsens webbplats finns resultat från Öppna jämförelser socialtjänstens krisberedskap 2019. Här ingår också resultat av beredskap inför värmeböljor.

ÖJ socialtjänstens krisberedskap, Socialstyrelsen

SKR beredskap för värmebölja

Under sidorna om krisberedskap finns ytterligare tips och råd vid värmebölja, beredskapsplaner, varningsappar från SMHI och tips exempel från olika kommuner.

Beredskap vid värmebölja

Arbetsmiljö och arbetsgivaransvar

Vid värmeböljor är det arbetsgivarens ansvar att kontrollera och åtgärda klimatet på arbetsplatsen. Arbetstagare är skyldiga att följa befintliga säkerhetsrutiner och slå larm om de upptäcker fel.

Värmebölja, arbetsmiljö

En sommar både med covid-19 och värmebölja

Folkhälsomyndigheten har information om åtgärder och rutiner för värmebölja i kombination med råden för minskad smittspridning av covid-19. Negativa hälsoeffekter av värmeböljor kan i hög utsträckning förebyggas genom ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete. I rådande situation kring covid-19 behöver åtgärder och rutiner för värmebölja ses över och anpassas så att de även följer råden för minskad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten covid-19 och värmebölja

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset