Publicerad 16 januari 2024

Statistik över användningen av SKR:s taxeunderlag

Här presenteras statistik över vilka kommuner som svarat att de använder behovsstyrd taxa, behovsutredningar och SKR:s andra underlag.

Vilka använder behovsstyrd taxa?

SKR lanserade den behovsstyrda taxemodellen sommaren 2018 och efter ett halvår, i januari 2019, var det 38 st (20%) av de svarande kommunerna som använde modellen. Intresset är stort och det blir fler kommuner hela tiden.

Resultaten visar att både storstäder, större städer, mindre städer, pendlingskommuner och landsbygdskommuner använder den behovsstyrda taxan. Det var ett av SKR:s mål att det skulle vara en enklare taxa, som passar för alla kommuner. Gör gärna gemensamma genomgångar och workshopar i ert län eller med andra samarbetskommuner.

Att komma igång med den behovsstyrda taxan

Vilka använder behovsutredningar?

Resultaten visar att 75 kommuner använde SKR:s skrift Kommunala behovsutredningar i januari 2019 och 94 st svarade att man kommer börja använda den under 2019. Skriften är ett underlag för behovsutredningar och innehåller förslag på arbetsmetoder och principer för behovsutredningar.

Det är glädjande att 87% av de svarande kommunerna använder eller kommer börja använda skriften under 2019. På ett år har skriften Kommunala behovsutredningar blivit en del av kommunernas arbete.

Nu är det möjligt för fler kommuner att arbeta med SKR:s koncept för behovsutredningar, när SKR har en steg-för-steg-guide på hemsidan, hur man kan arbeta med behovsutredning och behovsstyrd taxa. Gör gärna gemensamma genomgångar och workshopar i ert län eller mer era samarbetskommuner.

Att komma igång med behovsutredningar

Vilka underlag använder kommuner?

Enkäten visar att 76-85% av de svarande kommunerna använder något av SKR:s taxeunderlag. Nästan 8 av 10 svarande kommuner använder SKR:s modell för att beräkna handläggningskostnaden per timme.

Det är fortfarande stor andel kommuner som använder SKR:s äldre underlag ”Risk och erfarenhetsbaserad taxa inom miljöbalkens område” (85% av de svarande, 167 st). Kommuner väljer om man vill använda denna modell, och får då själva ansvara för nödvändiga uppdateringar etc. I och med SKR:s övergång till den behovsstyrda taxan har SKR slutat att uppdatera, slutat vägleda och slutat föreläsa om den risk- och erfarenhetsbaserade taxemodellen.

Diagram: Använder ni SKR:s underlag?

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel) Excel, 644 kB.

Fakta om behovsstyrd taxa

Är underlagen lätta att använda

Kommunerna anser att SKR:s underlag är mer användarvänliga 2019 än vid mätningen 2014. Resultaten visar att det är fler som anser underlagen är enkla-mycket enkla (från 21% till 29%), lika stor del som anser att de är varken svåra eller lätta (från 42% till 43%), och färre som anser att underlagen är svåra-mycket svåra att förstå (från 38% till 28%).
Livsmedelstaxan anses fortfarande vara mest användarvänlig. Andelen som anser att den är enkel eller mycket enkel att förstå har ökat från 29% (2014) till 34% (2019). Den behovsstyrda taxan ansågs i januari 2019, ett halvår efter att den färdigställts, redan vara mer enkel att förstå (30%) än den risk- och erfarenhetsbaserade taxan (23%).

Det var resultatet på frågan om användarvänlighet 2014 som utgjorde startskottet för SKR:s utveckling av en ny, enklare miljöbalkstaxa, som blev den behovsstyrda taxan 2018.

Under 2019 har SKR lanserat den behovsstyrda taxemodellen ytterligare genom konferenser, workshops, information på hemsidan och webbinarier. SKR eftersträvar att förenkla underlagen ytterligare.

Diagram: Hur anser ni att SKR:s underlag är att använda?

Publikationer

Kommunala behovsutredningar

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.