Publicerad 16 januari 2024

Kompetensförsörjning

SKR har tagit fram statistik för kompetensförsörjning inom myndighetsutövningens områden, som kan vara till hjälp vid jämförelser. Ta del av senaste statistiken inom området.

Har ert miljökontor en strategi eller plan för kompetensförsörjning avseende myndighetsutövning?

Diagram 1a: Miljöbalkstillsyn

Svarande kommuner: 184

Diagram 1b: Livsmedelskontroll

Svarande kommuner: 184

Resultaten av enkäten visar att majoriteteten av de svarande kommunerna har en strategi eller plan för kompetensförsörjning, både för myndighetsutövning inom miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Andelen är större för livsmedelskontroll (63 %) än för miljöbalkstillsyn (52 %).

Tabell 1: Vad består ert miljökontors kompetensförsörjningsplan av?

Vad består ert miljökontors kompetensförsörjningsplan av?


Andel

Kartläggning av kompetens

40 %

Plan för vidareutbildning av handläggare / inspektörer

35 %

Budget för vidareutbildning av handläggare / inspektörer

25 %

Svarande kommuner: 184

Resultatet visar att miljökontorens kompetensförsörjningsplaner innehåller olika delar. Vanligast är att försörjningsplanen innehåller kompetenskartläggning (40 %), följt av plan för vidareutbildning av handläggare/inspektörer (35 %) och budget för vidareutbildning av handläggare/inspektörer (20 %). De kan även innehålla alla tre, eller andra delar.

Diagram 2: Vid nyanställning, hur anser miljökontoret att det är att hitta och anställa personal med rätt kompetens?

Procent

Resultaten visar att många miljökontor bedömer att det är svårt att hitta och nyanställa personal med rätt kompetens. Av 187 svarande kommuner anser 81 % att det är svårt, 13 % anser att det är varken lätt eller svårt, 4 % att det är enkelt och 2 % kan inte bedöma.

SKR:s kommentar

Kompetensförsörjning är en stor fråga i hela samhället och miljökontoren delar samma problembild som hela sektorn. Men det som är unikt för miljökontoren är att det är för få som utbildar sig till inspektörer och att kompetenskraven har ökat.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.