Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande fyra områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd.

Saknas ett eller flera obligatoriska myndighetsområden får inte kommun delta i den totala NKI-rankingen, däremot deltar man i rankingen för de myndighetsområden där man har resultat.

För att få delta i den officiella nationella rankingen måste kommunen totalt sett uppnå en svarsfrekvens på i genomsnitt 40 procent för dessa fyra områden samt minst 30 procent för enskilda myndighetsområden.

I webbportalen och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella sammanställningen Öppen jämförelse Företagsklimat krävs minst 10 svar. För den totala nationella rankingen (NKI totalt) krävs det minst 20 svar.

Varje kommun ska utse en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar måste detta meddelas till upphandlad konsult samt för kännedom till SKR och SBA.

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.