Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande fyra områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Observera att Serveringstillstånd har tillkommit som obligatoriskt område mätåret 2023.

Saknas ett eller flera obligatoriska myndighetsområden får inte kommun delta i den totala NKI-rankingen, däremot deltar man i rankingen för de myndighetsområden där man har resultat.

En kommun måste totalt uppnå en svarsfrekvens på minst 40 procent för att få ingå i SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat.

I webbportalen och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella sammanställningen Öppen jämförelse Företagsklimat har vi från och med mätåret 2022 ändrat på kvalitetskraven. Det krävs numera minst 10 svar (tidigare minst 12 svar) för att redovisa ett resultat och för NKI totalt, dvs. den totala rankingen, krävs det minst 20 svar (tidigare minst 12 svar).

Varje kommun ska utse en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar måste detta meddelas till upphandlad konsult samt för kännedom till SKR och SBA.

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.