10 oktober 2024 till 11 oktober 2024 kl. 00.00-00.00

Arbetsmarknads– och näringslivsdagarna 2024

Från bidrag till jobb – idag och i framtiden. Välkommen till två inspirerande dagar i Uppsala under 2024 års Arbetsmarknads- och näringslivsdagar.

Anmäl dig

Innehåll

Utgångsläge och framtid – hur behöver arbetsmarknadspolitiken utvecklas utifrån forskningen och lokala perspektiv? Kompetensförsörjningsbehoven är enorma i alla sektorer. För att få fler att gå från bidrag till jobb krävs många aktörers insatser. Vad kan vi lära från varandra och andra?

På konferensen kommer vi bland annat att beröra de pågående processerna med aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd och regeringens stora bidragsreform.

Programmet består av plenumanföranden och valbara seminarier med konkreta exempel på framgångsrika verksamheter. Men en viktig del av denna fysiska konferens är att ge dig tid för såväl kunskapspåfyllnad som nya möten, nätverkande och diskussioner och att ge möjlighet att inhämta och bjuda på tips och idéer hur vi arbetar med att få fler i arbete.

Målgrupp

Politiker, tjänstemän och andra aktörer som på lokal, regional och statlig nivå är engagerade i arbetsmarknads-, socialtjänst- samt tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Program

Programmet för dagarna kommer att fyllas på efterhand.

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.