Publicerad 20 juni 2024

Den gröna omställningen - hur blir etableringarna verklighet?

Rapporten tar upp frågan om risker och ansvar för den gröna omställningen och beskriver också utvecklingar och satsningar som sker i flera kommuner.

I Sverige pågår en grön omställning som påverkar hela landet. En moderniserad industri växer fram – som stärker tillväxt, konkurrenskraft och är nödvändig för att Sverige ska klara klimatmålen.

Enskilda kommuner tar ekonomiska risker och lägger stora resurser på att stötta Sveriges gröna omställning. Samtidigt är det i första hand staten som får ta del av skatteintäkterna från de jobb som skapas.

I juni 2023 presenterade SKR rapporten ”Vem ska stå för risken?” om den gröna omställningen och situationen i tre av etableringskommunerna: Skellefteå, Boden och Luleå.

Denna rapport återupptar frågan om risker och ansvar för omställningen. Utvecklingen i Skellefteå, Boden och Luleå beskrivs ytterligare och kompletteras med de satsningar som sker i Mariestad och Timrå, Härnösand och Sundsvall. I dessa sju kommuner planeras företagsetableringar och satsningar på cirka 750 miljarder kronor fram till år 2040. Samtidigt investerar kommunkoncernerna själva uppemot 100 miljarder kronor för att på olika sätt stödja etableringarna. Vad krävs för att etableringarna ska bli verklighet?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.