Publicerad 11 mars 2021

Praktik och anställning

Praktisk arbetslivserfarenhet kan behövas för att se om arbetsområde eller arbetsgivare passar för individen.

Olika typer av praktik eller anställning är viktig för att hitta rätt. Både arbetstagare och arbetsgivare bör vara flexibla och medvetna om att man kan behöva tänka brett när det gäller yrken och kompetenser.

Nedan finns ett antal fördjupningssidor med information som kan vara till hjälp. För kommuner och regioner finns strategier för hur man som arbetsgivare kan arbeta. En av strategierna är hur man kan arbeta med att rekrytera otraditionellt. SKR driver projekten Breddad rekrytering samt Snabbspår och jobbspår för nyanlända.

Sveriges viktigaste jobb

Breddad rekrytering

Snabbspår och jobbspår

Vid olika typer av anställningar inom kommun och regioner finns olika kollektivavtal att förhålla sig till vid anställning utöver det sk AB-avtalet (Allmänna bestämmelser).

Kollektivavtal särskilt inriktade mot arbetssökande och i utbildning

Informationsansvarig

  • Åsa Karlsson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset