Publicerad 14 november 2022

Praktik och anställning

Praktisk arbetslivserfarenhet kan behövas för att se om arbetsområde eller arbetsgivare passar för individen.

Olika typer av praktik eller anställning är viktig för att hitta rätt. Både arbetstagare och arbetsgivare bör vara flexibla och medvetna om att man kan behöva tänka brett när det gäller yrken och kompetenser.

Nedan finns ett antal fördjupningssidor med information som kan vara till hjälp. För kommuner och regioner finns strategier för hur man som arbetsgivare kan arbeta. En av strategierna är hur man kan arbeta med att rekrytera otraditionellt. SKR driver projekten Breddad rekrytering samt Snabbspår och jobbspår för nyanlända.

Attraktiv arbetsgivare

Breddad rekrytering

Snabbspår och jobbspår

Vid olika typer av anställningar inom kommun och regioner finns olika kollektivavtal att förhålla sig till vid anställning utöver det sk AB-avtalet (Allmänna bestämmelser).

Kollektivavtal särskilt inriktade mot arbetssökande och i utbildning

Informationsansvarig

  • Åsa Karlsson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.