Publicerad 11 mars 2021

Avslutade och fullföljda studier

En viktig förutsättning för att komma i arbete är utbildning. Antingen i gymnasieskolan eller inom ramen för vuxenutbildningen.

Man kan också validera kunskaper man redan har men som inte finns dokumenterade.

Nedan finns ett antal fördjupningssidor med information som kan vara till hjälp. Uppdrag fullföljd utbildning (UFU) tar ett helhetsgrepp i frågan kring fullföljd utbildning. För unga under 20 år, som inte arbetar eller studerar, finns det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

För alla åldersgrupper kan studie- och yrkesvägledning (SYV) ge stöd och vägledning och inom vuxenutbildningen finns möjligheter att studera på grundläggande eller gymnasial nivå.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Studie- och yrkesvägledning

Uppdrag fullföljd utbildning

Vuxenutbildning

Folkbildning

Informationsansvarig

  • Åsa Karlsson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset