Publicerad 5 mars 2024

Nationella nätverk med regionala representanter

Nätverken är forum för samverkan, stöd och lärande mellan regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), kommuner och nationell nivå. SKR samordnar nätverken som utgör ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Den regionala nivån ger, genom regional samverkans- och stödstrukturerna, (RSS) på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur genom till exempel praktiskt verksamhetsstöd till kommunerna. De är också ett viktigt nav i dialogen såväl mellan länen som mellan nationell och lokal nivå.

Nätverkens representanter består av personer som har uppdrag av respektive RSS. Nätverken träffas cirka fyra gånger per år.

Representanterna i nätverket:

  • Har en fast plats och representerar sitt län. Nätverken eftersträvar personkontinuitet.
  • Arbeta med den/de frågor som respektive län/region bestämt utifrån de prioriterade frågor som Socialchefsnätverket och Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) beslutar att nätverket ska arbeta med under året.
  • Har möjlighet att ingå i arbetsgrupper som ger möjlighet till förankring av de prioriterade frågorna nationellt och lokalt.
  • Kan vid behov medverka i kartläggningar i länet för att bidra till sammanställning av angelägna frågor där det finns behov av att få en nationell bild.
  • Ansvarar för att sprida och förankra principiellt viktig information till kommunerna och föra upp motsvarande till den nationella nivån.

Nationella nätverk inom RSS-strukturen

De nationella nätverken som samlar regionala representanter finns inom följande områden:

Nationella nätverket för barn och unga

Kontaktpersoner på SKR är: Mikael Mattsson Flink

Kontaktpersoner i länen för regionala utvecklingsledare barn och unga

Nationella nätverket för digitalisering inom socialtjänst

Kontaktpersoner på SKR: Pani Hormatipour

Nationella nätverket för funktionshinder

Kontaktpersoner på SKR: Anna Thomson

Nationella nätverket för missbruk och beroende (BIRK)

Kontaktpersoner på SKR: Zophia Mellgren och Mikael Malm

Nationella nätverket för regionalt stöd till uppföljning och analys

Kontaktperson på SKR: Malin Michael

Nationella nätverket för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kontaktpersoner på SKR: Lena Karlsson och Ulrika Lifvakt

Nationella nätverket för kvinnofrid

Kontaktperson på SKR: Åsa Furén-Thulin

SKR har även ett nationellt kvinnofridsnätverk som inte tillhör RSS-strukturen. Det nätverket är öppet för alla som arbetar med kvinnofridsfrågor i kommuner och regioner.

SKR:s kvinnofridsnätverk

Informationsansvarig

  • Camilla Wiberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.