Publicerad 19 mars 2021

Stöd vid svåra samtal med barn

SKR har tagit fram ett antal filmer om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kan prata med barn som har varit eller är med om svåra situationer.

I filmerna intervjuas Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut, debattör och föreläsare. Hon har arbetat många år inom offentlig sektor, idag arbetar hon med och för våldsutsatta barn och för att förbättra deras villkor.

Att strukturera svåra samtal

Handlar om vad man ska tänka på vid mötet med utsatta barn, och hur öppen man bör vara med syftet med mötet. Filmen är 6,33 minuter.

Samtal med barn om svåra upplevelser

Generellt kring svåra upplevelser och vad man behöver tänka på i mötet med barn som har varit utsatta. Filmen är 8,40 minuter.

Samtal med barn och unga om självmordstankar

Vad ska man tänka på vid samtal med barn om självmordstankar? Filmen är 7,47 minuter.

Samtal med barn om självskadebeteende

Hur yttrar sig självskadebeteende och hur ska man som samtalsledare hantera misstankar om detta? Filmen är 5,59 minuter.

Samtal med barn om våld i nära relationer

Vad är kännetecknande för barn som upplever våld i nära relationer, och vad bör man tänka på i dessa samtal? Filmen är 5,09 minuter.

Samtal med nyanlända barn

Vilka saker är viktiga att tänka på i samtal med nyanlända barn och unga? Filmen är 5,12 minuter.

Personal som arbetar med svåra samtal

Vad behöver personal för att orka arbeta med svåra samtal? Filmen är 7,09 minuter.

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset