Publicerad 16 januari 2024

Vägledning, nätverk och övrigt stöd inom ämnet nyttorealisering

Ett första steg mot att arbeta strukturerat och systematiskt med nyttorealisering kan vara att höja organisationens kompetens på området. Ta del av stödmaterial från SKR och andra instanser.

En introduktion om nyttorealisering

En 15 minuter lång introduktion. I kursen får du information om ämnet, tillfälle att reflektera och svara på frågor.

Om nyttorealisering, webbkurs

Modell och exempel för Nyttokalkyl

Om en kommun eller region inte är redo att gripa sig an hela nyttorealiseringsprocessen är det bra att börja med nyttokalkyl för att komma igång. Använd exempelvis Ineras modell för nyttokalkyler i nio steg. Här finns även exempel på genomförda nyttokalkyler.

Nyttokalkyl, Inera

I filmen berättar Region Östergötland hur de genom att använda Nyttokalkylen förbereder sig på att klara framtida utmaningar. Videon är 8 minuter och 23 sekunder.

Interaktiv utbildning i Nyttokakylen

Du får konkreta metoder och verktyg för att ta fram nyttokalkyler, det vill säga beräkna vilken nytta som förväntas vid en förändring och vilka kostnader som är förknippade med den. Utbildningen är framtagen tillsammans med Inera och bygger på deras modell för nyttokalkyler.

E-utbildning Nyttokalkylen, Adda

Utbildning i förändringsledning

Förändringsledning underlättar för en organisation att flytta från ett läge till ett nytt önskvärt läge och är därmed en bärande del i att lyckas realisera de identifierade nyttorna i relation till målen. Utbildningens innehåll är högst relevant oavsett vilken typ av förändringsinsats som genomförs.

Digital utbildning i Förändringsledning

Nationellt nätverk för nyttorealisering

DIGG ansvarar för ett nationellt nätverk för nyttorealisering. Nätverket träffas 3-4 gånger per år. Det är öppet för alla anställda inom den offentliga sektorn.

Nätverket har bland annat tagit fram en vägledning som utgör ett ramverk och en verktygslåda för organisationer att utgå från vid införande eller vidareutveckling av sitt nyttorealiseringsarbete.

Nationellt nätverk för nyttorealisering, DIGG

Vägledning i nyttorealisering - ramverk och verktygslåda

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har publicerat en vägledning som syftar till att vara ett konkret stöd till offentliga organisationer i deras arbete med att stärka förmågan att optimera och realisera nyttor. Vägledningen har tagits fram tillsammans med ett flertal offentliga organisationer och ska ses som ett ramverk och en verktygslåda. Vägledningen kompletteras av mallar. DIGG har också tagit fram två versioner av beräkningsverktyg.

Vägledning, DIGG

Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader, DIGG

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.