Publicerad 2 oktober 2023

Ansökan coachningsstöd inom gemensam plan primärvård

Det går att få stöd i arbetet med en gemensam plan för primärvård. Genom coachning kan ni ställa frågor och få tips från bland annat verksamhetschefer eller processledare.

För att få ett erbjudande om ett första samtal fyll i ansökan. Börja med att fylla i vilken process ni är i idag och era förväntningar.

Självskattning
Var befinner ni er i arbetet?
Det finns beslut om att ta fram en gemensam plan för primärvården: * (obligatorisk)
Det finns beslut om att ta fram en gemensam plan för primärvården:Gemensamma mål finns definierade: * (obligatorisk)
Gemensamma mål finns definierade:Arbetet med att kartlägga förutsättningar är igång:  * (obligatorisk)
Arbetet med att kartlägga förutsättningar är igång:

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.