Publicerad 16 november 2022

Exempel på hur platser kan fördelas i en nämnd vid val enligt LPV

Under vissa förutsättningar ska val ske proportionellt enligt lagen om proportionella val i kommuner och regioner, LPV (2022:629). Lagen trädde i kraft 1 juli 2022. Här finns exempel på hur platserna kan fördelas i en nämnd vid val enligt LPV.

Fullmäktige har 31 ledamöter och ska välja 7 ledamöter till en nämnd. Mandatfördelningen i fullmäktige ser ut enligt följande:

 • Parti A: 17 mandat
 • Parti B: 5 mandat
 • Parti C: 5 mandat
 • Parti D: 2 mandat
 • Parti E: 1 mandat
 • Parti F: 1 mandat
 • Partierna D, E och F har valsamverkan under beteckningen G.

I exemplet förutsätts den nu enda lagliga metoden att varje parti eller grupp går fram med endast en valsedel med samma namn i exakt samma ordningsföljd.

Jämförelsetalen blir: A: 17, B: 5, C: 5 och G: 4.

 • Den första platsen tilldelas A, med jämförelsetalet 17
 • Den andra platsen tilldelas A, med jämförelsetalet 17/2=8,5
 • Den tredje platsen tilldelas A, med jämförelsetalet 17/3=5,66
 • Den fjärde platsen tilldelas efter lottning, exempelvis B, med
  jämförelsetalet 5
 • Den femte platsen tillfaller C med jämförelsetalet 5
 • Den sjätte platsen tillfaller A, med jämförelsetalet 17/4=4,25
 • Den sjunde platsen tilldelas G, med jämförelsetalet 4.

Resultatet blir:

 • Parti A fick 4 ledamöter valda
 • Partierna B och C var sin ledamot
 • De samverkande partierna G gemensamt en ledamot.

Platserna besätts därefter med partiernas kandidater i den ordning de förts upp på respektive partis lista, varvid första platsen tilldelas den som står högst upp på listan, andra platsen den som står under osv., 19 § LPV.

Cirkulär 22:47 och handledning om LPV

SKR har publicerat ett cirkulär angående propositionen 2021/22:125 där den nya LPV behandlas. I cirkuläret finns även information om reglerna kring automatiskt beslutsfattande i kommunallagen.

Cirkulär 22:47: Automatiserat beslutsfattande och ny lag om proportionella val

Cirkuläret är fungerar som ett tillägg till den handledning om proportionella val som gavs ut 2018 (reviderades 2019). Läs gärna cirkuläret och handledningen tillsammans så får du komplett information om vad som nu gäller om proportionella val.

Lagen om proportionellt valsätt – en praktisk handledning

En ny, genomarbetad upplaga av handledningen kommer att publiceras så snart som möjligt.

Informationsansvarig

 • Lena Dalman
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.