Publicerad 28 augusti 2023

Extra val mellan två ordinarie val

Under vissa förutsättningar ges fullmäktige möjlighet att besluta om extra val mellan två ordinarie val.

Kommuner och regioner som drabbas av politiska kriser ska kunna utlysa extra val. Det är ovanligt, men ibland kan det uppstå en politisk kris som gör det omöjligt att åstadkommen en beslutsför församling i kommunen eller regionen.

Sedan 2011 finns möjlighet att i en sådan situation utlysa extra val mellan två ordinarie val.

  • Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det.
  • Ett beslut om extra val får inte fattas förrän sex månader har förflutit från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.
  • 5 kap 10 § kommunallagen

Kommunallagen, kapitel 5, 10 paragraf

Läs vidare

Tjänster

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.