Publicerad 2 december 2021

Lagen om proportionellt valsätt – en praktisk handledning

Lagen om proportionellt valsätt (1992:339) ger upphov till en mängd frågor. Orsaken är bland annat att antalet partier ökat i kommunerna och att majoritetsförhållandena på många håll är oklara. Denna handledning syftar till att reda ut hur lagen fungerar.

SKR:s jurist Lena Dalman har tagit fram en skriftlig handledning för proportionella val. I skriften beskrivs lagen om proportionellt valsätt i teori och praktik. Skriften är tänkt att vara till hjälp vid val där lagen ska tillämpas. Skriften är enligt lagstiftningen per den 1 juli 2018 och reviderad i mars 2019.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.