Publicerad 20 november 2023

Mandat - en digital tjänst för beräkning av mandatfördelning

Mandat är en så kallad molntjänst som gör det enkelt för kommuner och regioner att beräkna hur man genom val i fullmäktige fördelar platserna mellan partierna i styrelser och nämnder enligt lagen om proportionellt valsätt.

Varje kommun och region som ansluter sig till molntjänsten Mandat får en egen inloggning. Kostnaden är 5 000 kronor exklusive moms som ger tillgång att nyttja tjänsten under en mandatperiod.

Beställ Mandat och få en egen inloggning till tjänsten

Det här är Mandat

Information om tjänsten Mandat

Mandat hanterar fördelningen av mandaten mellan grupperna. Om varje parti inom en valsedelsgrupp upprätthåller röstdisciplin inom gruppen så har alla samma valsedlar i gruppen med samma kandidatlista och samma ordning mellan namnen.

Om inte så är fallet måste man tillämpa de bestämmelser i lagen om proportionellt valsätt som reglerar den frågan. Observera att detta gäller bara i de fall det på fullmäktigesammanträdet vid valet formellt har yrkats och beslutats om att genomföra proportionellt val i en nämnd.

Så här använder du tjänsten Mandat

  • I den digitala tjänstens system ligger alla partier som var representerade i Riksdagen 2014-2018 inlagda från början. Här lägger du till ytterligare partier som tagit plats i din kommun eller din regions fullmäktige.

Den korrekta fördelningen av mandat till respektive fullmäktige, Valmyndigheten

  • När du har lagt till partier och mandatfördelning kan du välja om varje parti ska representera sig själv eller om flera partier ska samverka. Vid eventuell valsamverkan anger du vilka partier som samverkar.
  • Därefter anger man antal mandat i aktuell nämnd eller styrelse för vilken mandatfördelningen ska beräknas.
  • Om ett mandatnummer har en asterisk (*) ska lottning göras mellan detta och efterföljande mandatnummer, eftersom deras jämförelsetal är lika. Observera att det kan vara fler än två som ska ingå i lottningen.
  • Det beräknade resultatet går att Spara som ett PDF-dokument.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.