Publicerad 19 april 2022

Politisk styrning, förtroendevalda

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKR ger stöd i kommuner och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Evenemang

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR