10 september 2024 kl. 13.00-16.00

Leda och organisera för förnyelse och transformation

Partnerskapet LOFT erbjuder i samarbete med SKR och Adda en kurs för dig som arbetar med förnyelse och transformation inom offentlig verksamhet. Efter kursen ska du kunna bidra i arbetet med att identifiera, utveckla och genomföra nya idéer och lösningar för att förbättra offentliga tjänster och nå bättre resultat.

RISE administrerar anmälningar samt svarar på frågor kring innehåll och anmälan.

Anmälan, RISE

Praktisk information

Ubildningen kommer inte att spelas in och eftersändas.

Innehåll

Kursen har utvecklats inom ramen för kommunledningspartnerskapet LOFT och har tidigare genomförts tillsammans med partnerskapets deltagande kommuner. Under 2024 erbjuds denna kurs andra offentliga verksamheter. Genom kursen får deltagarna

  • stärka sin förmåga att leda och främja förnyelse och transformation i sin organisation med utgångpunkt i innovationsledning
  • förståelse för begreppet innovationsledning och vad ett innovationsledningssystem i en offentlig verksamhet inbegriper
  • dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden under kursens genomförande genom dialog i större och mindre grupper
  • fördjupa sig i viktiga perspektiv av ledning och styrning för innovation och förnyelse med fokus på ledarskap, metoder, kultur, beslut, system och med lärande exempel.
  • tillgång till öppna handledningstillfällen med kursledningen mellan de planerade kurstillfällena.

Om kursen Leda och organisera för förnyelse och transformation, LOFT (YouTube)

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, beslutsfattare, strateg, handläggare eller liknande inom en offentlig organisation såsom kommun, region eller annat offentligt organ med ansvar för förnyelse och innovation. Du ska ha erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
och ha en viss kompetens inom ledning och organisation.

Vi ser att det finns en fördel i att delta flera från samma organisation för att på hemmaplan kunna utbyta erfarenheter och samverka internt efter avslutat kurs.

Upplägg, tema, datum och tider

Kursen är designad för att låta deltagarna lära sig om styrning och organisering av förnyelse och transformation utifrån ett innovationsledningssystems olika element. Varje kurstillfälle berör ett element, och inbegriper ett digitalt seminarium, självstudier samt ett eget utvecklingsarbete.

Kursen blandar teori genom poddsändningar och fördjupande material med självstudier och praktiska case.

Introduktionstillfälle

10 september 2024, 13.00 - 16.00, digitalt via Zoom

Tema Kontext

27 september 2024, 08.30 - 10.00, digitalt via Zoom

Tema Ledarskap

11 oktober 2024, 08.30 - 10.00, digitalt via Zoom

Tema Planering

25 oktober 2024, 08.30 - 10.00, digitalt via Zoom

Tema Stöd

8 november 2024, 08.30 - 10.00, digitalt via Zoom

Tema Process

22 november 2024, 08.30 - 10.00, digitalt via Zoom

Tema System

4 december 2024, 08.30 - 10.00, digitalt via Zoom

Avslutande tillfälle

17 december 2024. 08.30 - 11.30, digitalt via Zoom

Medverkande

För att stärka upp stöd och kunskapsutveckling samarbetar SKR med partnerskapet LOFT och forskare på RISE och Mälardalens Universitet samt Adda för att inspirera och stödja kommuner och regioner på innovationsområdet.

Om partnerskapet LOFT

Kurstillfällena designas och leds av erfarna forskare och processledare från forskningsinstitutet
RISE och Mälardalens Universitet inom ramen för kommunledningspartnerskapet LOFT - leda
och organisera för förnyelse och transformation i samverkan med SKR.

  • Anders Wikström, Universitetslektor inom innovationsledning, Mälardalens universitet
  • Carl Heath, Senior forskare, RISE Research Institutes of Sweden

Frågor om innehåll och anmälan

Kontakta Amanda Sundberg, RISE

amanda.sundberg@ri.se

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.