Publicerad 12 juni 2024

Intern kontroll för tillit, trygghet och utveckling

Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner.

Vi riktar oss till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de tjänstepersoner som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen. För ansvariga och intresserade politiker kan skriften ge en orientering inom området.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.