Publicerad 9 april 2024

Politiska ledare om komplexa utmaningar – intervjuer och expertstöd

I denna skrift delar politiska ledare med sig av erfarenheter, insikter och tankar kring de komplexa samhällsutmaningar som de allt oftare hanterar. Berättelserna kompletteras med texter av forskare och experter som bidrar med sina perspektiv på hur komplexa frågor kan hanteras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.