Publicerad 24 april 2024

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

I komplexa samhällsfrågor, som riskerar att skapa spänning och konflikt, behöver de som är berörda involveras i problemformulering och lösningar. Medborgardialog är ett sätt att göra det på, men arbetssättet måste anpassas efter situationen.

SKR har tillsammans med forskare, kommuner och regioner utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, som ett stöd i hur kommuner och regioner kan arbeta.

Kommuner som har använt modellen har arbetat med frågor som förtätning av områden, nedläggning av skola, integration, segregation, ökad trygghet och barns möjligheter att växa upp utan våld.

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med dialoger i komplexa samhällsfrågor. Vill du veta mer, kontakta SKR.

Poddar

I podcasten Demokratiresan har SKR tagit upp ämnet ur olika aspekter. Avnitten finns där poddar finns.

#8 Medborgardialog i komplexa frågor

#15 Samverkan Östberga, dialog i en komplex fråga

#70 Vikten av att alla får komma till tals

#71 Ett liv utan våld – Medborgardialog och dialog som arbetssätt

#72 Verktyg för risk och konfliktanalys

#84 Komplexa hållbarhetsfrågor

Publikationer

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare
  • Ulrika Stöök
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.