Publicerad 6 mars 2024

Exempel och metoder för dialog – Dialogguiden

SKR har utvecklat Dialogguiden som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Den innehåller exempel på genomförda dialoger, men även metoder och annat kunskapsmaterial.

Dialogguiden

Om innehållet i Dialogguiden

Allt material som är publicerat i Dialogguiden är erfarenheter och exempel från medborgardialoger som kommuner och regioner i Sverige har genomfört.

Fler exempel i Dialogguiden

Hjälp oss att göra Dialogguiden levande

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKR:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Så här kan du kan dela din kommun eller regions exempel

Så här utvecklade SKR webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass

Om webbplatsen Dialogguiden

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.