Publicerad 12 juni 2024

Dialog med unga

Unga har en viktig röst, många idéer och perspektiv på hur lokalsamhället kan utvecklas. Genom att på olika sätt bjuda in och ge unga möjlighet att delta ökar vi också deras tillit för vårt demokratiska system. Här är två exempel på hur barn och unga kan involveras genom olika dialogaktiviteter.

SKR vill lyfta fram bra exempel på hur unga kan involveras i kommuner. I samband med en webbsändning tog vi fram två filmer som exempel på hur barn och unga får möjlighet att delta i utvecklingen av lokalsamhället.

Elevborgarråd för klimatet i Karlstad

Elevborgarråd för klimatet är ett demokratiprojekt i Karlstads kommun som låter barn och unga komma till tals och komma med skarpa förslag kring hur kommunen kan sänka utsläppen. Det är ett initiativ som ger röst åt elever som saknar rösträtt men ändå kommer att leva med konsekvenserna av de beslut som fattas idag. Projektet syftar inte bara till att engagera unga i klimat- och miljöfrågor utan också att skapa framtidstro och handlingskraft.

I filmen berättar elever, förtroendevalda och tjänstepersoner från Karlstads kommun mer om elevborgarråd för klimatet. Den är 11 minuter lång.

Medborgarbudget i Fagersta

Din idé! Du bestämmer! är en medborgarbudget där unga i ålder 13–20 år har makten. Det handlar om att ta fram idéer på aktiviteter för unga i Fagersta som ökar psykisk hälsa och minskar otrygghet. Du kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra din idé.

Här berättar, ungdomar, förtroendevalda och tjänstepersoner i Fagersta kommun mer om medborgarbudgeten Din idé. Filmen är 15 minuter lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Ulrika Stöök
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.