Publicerad 1 april 2022

Medskapande dialog för romsk inkludering

Skriften beskriver en på många plan utmanande process att medskapa samråd för romsk inkludering. Tre kommuner, Luleå, Göteborg och Linköping, valde, med stöd från SKL, att starta en gemensam utvecklingsresa för att medskapa hållbara, kvalitativa och systematiska samråd för romsk inkludering.

De har medskapat en modell för ett samråd med sikte på romers mänskliga rättigheter. En struktur och samrådsform som medskapats av romer, politiker och tjänstemän som ger romer rätten att sätta agendan om romers behov och frågor.

Arbetet visar tydligt att det är fullt möjligt att med flera perspektiv närvarande aktivt gå in i de komplexa frågorna på ett framgångsrikt sätt och medskapa hållbara lösningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
En illustration av ett ansikte från sidan. Framför munnen en pratbubbla med texten "Det gäller att sitta i elden".