Publicerad 17 maj 2024

Nätverk om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

SKR bjuder in till ett utvecklingsnätverk för kommuner och regioner som vill arbeta med ett dialogbaserat arbete för att hantera komplexa och spänningsfyllda samhällsfrågor. Nätverket pågår 2024-2025.

Mål med nätverket

  • Att öka kommunens och regionens förmåga att genom medborgardialog hantera och förebygga spänningsfyllda och komplexa samhällsfrågor.
  • Att utveckla kommunens eller regionens förhållningssätt och metodik att hantera processen för medborgardialog i komplexa frågor.

Målgrupp

Kommuner och regioner som har en eller flera komplexa eller spänningsfyllda frågor som de vill hantera med ett dialogbaserat arbete.

Intresseanmälan

Intresseanmälan är stängd för att delta i nätverket.

Fakta och bakgrund

För att hantera komplexa frågor på ett hållbart sätt inom ramen för den lokala demokratin krävs att de som är berörda är involverade i att definiera problemet och att tillsammans forma åtgärder.

SKR har tillsammans med erfarna praktiker, forskare, kommuner och regioner utvecklat en stor kunskap i att involvera medborgare och andra aktörer i komplexa frågor genom medborgardialog. Medborgardialog är ett arbetssätt för att involvera medborgare och andra aktörer som ett stöd till det representativa systemet och bidrar till att bygga tillit till samhället, skapa legitimitet för demokratin och ett utvecklat samhällskontrakt. Kommuner och regioner möter i sitt uppdrag dessa komplexa frågor och behöver ha en förmåga att hantera dem.

Dialogen bidrar också till att kommuner och regioner kan fatta väl underbyggda beslut i frågor med intresse- och värdekonflikter. Erfarenheterna från arbetet visar på vikten av långsiktighet och att arbeta dialogbaserat för att hantera komplexa frågor. Resultatet av ett ändamålsenligt arbetet är att tillit och relationer byggs mellan olika aktörer, att gemensam kunskap skapas, vilket ökar förmågan att handla samt minskar risken för konflikter och våld.

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Utvecklingsledare
  • Ulrika Stöök
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.