Publicerad 16 januari 2024

Trygg som förtroendevald

Trygg som förtroendevald handlar om vikten av att vara riskmedveten och förbereda sig på risker och hur de kan förebyggas och hanteras. Förtroendevalda ska kunna utöva sitt uppdrag under säkra former.

Som förtroendevald har du en stor möjlighet att synliggöra demokratin och att engagera medborgarna i samtal om politik. Om alla samtal genomsyras av respekt kan människor i allmänhet känna förtroende för både de folkvalda och demokratin som samhällssystem.

Tyvärr så utsätts förtroendevalda för kränkningar och hot. Det kan skapa oro, för egen del och för anhöriga, och leda till att förtroendevalda censurerar sig själva. Det är ett allvarligt problem om människor undviker att delta i det demokratiska samtalet för att det innebär risk för hot, hat eller kränkningar. Demokratin kan inte tas för given, att värna om den är ett ständigt pågående arbete.

Starta

Utbildning i tre steg

Kunskaperna i den här urtbildningen är till nytta för dig i ditt uppdrag men också för kollegor som drabbats och där du kan vara den som ger stöd och råd.

Utbildningen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom. Till varje steg hör ett par frågeställningar, att fundera över på egen hand eller tillsammans med partikamrater. På en avslutande sida finns länkar till källor och vidare läsning.

1. Organisation och förberedelser

2. Det demokratiska samtalet

3. Om något händer

Avslutning. Mer material, källor och länkar

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.