Publicerad 16 januari 2024

1. Organisation och förberedelser

Organisationen för förtroendevaldas säkerhet ser olika ut i olika kommuner och regioner runt om i landet. En av flera förberedelser du behöver göra är att ta reda på hur det ser ut där du är verksam. En annan viktig förberedelse är att bli riskmedveten och ta för vana att reflektera över möjliga risker som olika situationer och beteenden kan medföra.

På många håll tar kommuner och regioner ett omfattande ansvar och arbetar strategiskt för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet. Det kan de göra även om lagen är otydlig kring vem som har ansvaret för förtroendevaldas arbetsmiljö. Även partierna brukar ta ansvar för sina medlemmar.

Att vara medveten om risker

Riskmedvetenhet handlar till stor del om att lära sig identifiera situationer som kan innebära en ökad risk. Olika möten och sammankomster av olika slag kan utgöra en ökad risk. Riskbilden påverkas också av ärendetyp, ämnen, vilka personer som medverkar och av aktuella händelser.

Att vara riskmedveten omfattar också ditt beteende. Ditt eget agerande och hur du formulerar dig på till exempel sociala medier påverkar riskerna både för dig själv andra förtroendevalda.

Ta för vana att medvetet reflektera över risker, både i din vardag och vid särskilda situationer. Det kan vara svårt att göra på egen hand, så tveka inte att ta hjälp av andra, till exempel en kollega, en säkerhetsansvarig eller polisen.

Ibland behöver ni göra en riskbedömning tidigt i en utvecklings- eller förändringsprocess där det kan finnas olika perspektiv på frågan. En tidig riskbedömning, när processen planeras ger större möjligheter att vidta åtgärder och anpassa processen.

Riskguiden, ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg

Förberedelse ger trygghet

Att vara förberedd gör det lättare att behålla lugnet när det hettar till. För att förbereda dig behöver du ta reda på hur säkerheten ser ut för dig, i ditt uppdrag, på ett personligt plan och i din organisation. Du kan även lyfta frågorna till dialog med andra förtroendevalda till exempel på möten inom ditt parti eller partigränserna. Erfarenhetsutbyte och diskussion om utsatthet innebär att förberedelserna vidgas till fler.

Att göra:

Ta reda på hur säkerheten är organiserad där du är verksam:

  • Hur är ansvaret för säkerhet fördelat i din kommun eller region? I ditt parti, lokalt, regionalt och nationellt?
  • Kan du få hjälp att göra en polisanmälan om det behövs? Finns det rutiner för det?
  • Finns det andra rutiner och riktlinjer kring säkerhet?
  • Hur kan du enkelt nå säkerhetsansvarig inom kommunen, regionen, partiet eller polisen? Spara kontaktuppgifterna lätt tillgängliga.

Kartlägg din personliga säkerhet:

  • Ta reda på vilka uppgifter om dig som är offentliga eller lätta att hitta via internet, offentliga register och andra källor. Det kan handla om var du bor, var du rör dig till vardags och vilka vanor du har.
  • Tänk igenom vem eller vilka du ska diskutera med när ett samtal eller en händelse blir svår att tolka, obehaglig, oacceptabel eller kanske rent av olaglig.

Fördjupning

Läs mer om personlig säkerhet.

Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen

Läs vidare