Publicerad 16 januari 2024

Avslutning, källor och referenser

Nu har du gått igenom utbildningen Trygg som förtroendevald.

Vi hoppas att du kommer att ha nytta av utbildningen i ditt demokratiska uppdrag som förtroendevald. Hot och hat är inte ett problem för alla förtroendevalda. Men det är viktigt att ha en beredskap ifall du eller någon kollega skulle utsättas under en valrörelse eller under mandatperioden.

Du behöver skaffa dig en vana med att ständigt bedöma risker och värna din och andras säkerhet. Var uppmärksam på om din kommun och region anordnar någon lokal utbildning och anmäl dig, så kan du hela tiden öka din kunskap samt din medvetenhet om vad du behöver förbereda dig på för att motverka hot, hat och våld.

Lycka till med ditt demokratiska uppdrag!

Fortsätt att förbereda dig

Många av tipsen på föregående sidor kommer från publikationen Personlig säkerhet från Säkerhetspolisen. Den vänder sig till politiskt aktiva och är späckad med metoder, praktiska råd och kunskap.

Risk- och konfliktanalys, Riskguiden

Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen

SKR:s skrift Fördomar om politiker i sociala medier presenterar en undersökning om fördomar som riktas mot politiker i sociala medier, i vilken utsträckning det förekommer och vilka fördomar som är vanligast.

Fördomar om politiker i sociala medier

Samtalstonen i politiken är en worksho som syftar till att främja ett bra och konstruktivt samtals- och debattklimat. Hur kan ni lokalt skapa ett gott samtalsklimat mellan förtroendevalda? Under dagen ges tid och möjlighet till reflektion, utifrån de lokala behov som finns.

Samtalstonen i politiken

I den dramatiserade filmserien får du möta personer som blir utsatta för hot och hat i sin roll som förtroendevald.

Verkliga händelser om hot och hat

Om fler anmäler brott blir det enklare för polisen och säkerhetsansvariga att se mönster och utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och lagföra brott.

Anmäl alltid hot och hat

För säkerhetsansvariga

Stöd till förtroendevalda som utsätts för hot och hat ges i första hand i respektive kommun eller region. De säkerhetsansvariga i organisationen kan i sin tur få stöd via telefon eller e-post av SKR när förtroendevalda blivit utsatta.

Stöd vid händelser av hat, hot och våld