Publicerad 18 januari 2022

Personuppgifter i arbetslivet - Kommuner och regioners personuppgiftsbehandling i rollen som arbetsgivare

Denna skrift redogör för personuppgiftsbehandling på HR-området inom kommuner och regioner, med fokus på rättslig grund för behandling av personuppgifter. Skriften är inte en uttömmande redogörelse för reglerna på området.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Byt ut mig!!!!!!!